by on February 23, 2020
﷽ « ســلام ،دوســــتــی» •❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•- انسان ها به سه دلیل پشت سرتان حرف می زنند: 1- وقتی نمی توانند در حد و اندازه شما باشند. 2- وقتی چیزی که شما دارید را ندارند. 3- وقتی می خواهند از سبک زندگی شما تقلید کنند اما نمی توانند. بزرگترین اقیانوس دنیا آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی. •❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-
3 views 6 likes