by on May 26, 2020
تا چشم کار میکند ، نیستی ... این غم انگیزترین چیزیست ، که میشد دید ... کاش کور بودم ، چشمانم را بی حضورت نمی خواهم ... ! دلتنگی نــــــــــــــــــــــــــــــــــــبودنت را ، به رخ لحظه هایم میکشند ...
3 views 3 likes