by on February 11, 2020
﷽ « ســلام گوشه ای ازهنرزندگیِ انسانی » •❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•❀•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•- گوشه ای ازنر زندگیِدانسانی»، درک این نکته است که چگونه می توان کمی لذت برد و مقدار زیادی تحمل کرد... گاهی دلمان گرفت ازآنهایی که در دلمان بودند ازحرفهایی که زدند و نتوانستیم جواب بدهیم.. نه اینکه بلد نبودیم انگار چیزی در قلبمان نمی گذاشت چیزی به اسم حرمت دلمان گرفت ازمعرفتشان ... •❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•❀•❀.•❤•.¸❀¸.•❤•.❀•-
7 views 4 likes
by on November 10, 2019
سلام،میگمآآآ بیائیـــد دنبال چیزهایی بروید که به شما احساس خوبی می دهند. آنچه به شما احساس خوبی می دهد خوشی های بیشتری را برایتان به ارمغان می آورد.♥️ بعضی آدمها خسیسند. خساست انواع مختلف دارد. یک نوع خساست هم هست به اسم خساست کلامی. طرف اشتباه میکند، دست و دلش می لرزد بگوید "ببخشيد" یکی را دوست دارد، انگار جانش را میگیرند بخواهد بگوید "دوستت دارم" کاری برایش میکنی، انگار از بند دلش کنده می شود بگوید " ممنون" و ... حرفهای خوب مالیات ندارند... اما گاهی نگفتنشان هزینه های هنگف...
12 views 5 likes