by on January 18, 2020
♡ ســـــلام، دلبــــر ماهــم؛ هَـــر صبح از تو راوی قصّــه ای تازه هَســـتـم از تو می نویسم واژه به واژه تو را می خوانم بلند بلند بسان آواز قو بر دریا با رویایی رنگین حضورت را ترسیم می کنم شبیه تاترهای زنده در خیابان اما هیچکس تماشاگر تنهایی ما نیست...
4 views 1 like