by on May 22, 2019
  حرف دل خود را به خدا بسپار ، وقتی که دلتــ تنگ است وقتی که صداقتـها، آلوده به صـد رنگ است خود را به خدا بسپار، چون اوست که بی رنگ است چون ودای عشـــق است او خود را به خدا بسپار، آن لحظه که تنهایی آن لحظه که دل دارد ، از تو طلب یاری خود را به خدا بسپار، همراه سراسر اوست خود را به خدا بسپار آن لحظه که گریانی آن لحظه که از غمها، بی تابی و حیرانی چون ناز تـو را میخواهـد او را ز درون بنگـر خود را بخدا بسپار
10 views 2 likes