by on January 20, 2020
زندگی در برزخ وصل و جدایی ساده نیست کاش قدری پیش از این یا بعد از ان می زیستیم پس سراغم را بگیــــــــــر ؛ که دلم برای شنیدنِ صدای تو و شنیدنِ اسمم از زبان تو تنگ شده با من حرف بزن از حالَ واحوال خودت ، از روزمرِگی هایت ، اصلا از خبرهایِ روز بگو اما بگو اما باش ... که بدونِ تو چیزی شبیه زندگی ؛ توی گلویم گیر می کند
4 views 4 likes