by on September 18, 2019
ســــلام قطعاً میدونی که وقتی کسی به زندگیمـــان وارد میشودخدا او را به دلیلی میفرستدیا برای درس گرفتن از اوو یا برای ماندن با او برای همیشه . . . "میخواهم بدانی که هنـــــوز هم برایم تمام نشده ای!"از ذهنم نرفته ای و هنوز در قلبم ادامه داری.حتی همین حالا که نیستی هم از صبح تا شب در کارهای روزمره ی من خلاصه شده ای و رویای 'اینجا بودنت' به خوابِ همیشگی بیداری هایم تبدیل شده است.میخواهم بدانی که همه ی این ها به زبانِ ساده یعنی :"دوستت دارم ".و گمان میکنم این ساده ترین تعبیرِ دوست داشتن است..آیا ساد...
11 views 4 likes