by on August 13, 2019
ســـــلام؛ میدونی؟ وعشقاگر با حضورهمین روزمرگی هاعشق بماند؛عشق است… آری عزیزم؛ سادگیم رایک رنگیم رابه پای حماقتم نگذارانتخاب کرده ام که ساده باشمو دیگران را دور نزنموگرنه دروغ گفتنو بدبودن و آزار و فریب دیگرانآسان ترین کار دنیاستبلد بودن نمی خواهد،وآن دیگر عشق نیست فریب است  و سرآبم نیست...............
10 views 5 likes