by on July 4, 2020
سلام، عزیزم،بهـانه ڪه می گیری، یعنی دلِ نازت تنگ است قهـــر ڪه می ڪنــی، یعنی بی تاب وبیقراری به همین سادگی زیاد پیچیده نیست ...
2 views 3 likes