by on October 16, 2019
ابد والله ما ننسی حسیناعجب حال و هواییعجب شور و صفاییبازم دارم میشم کرب و بلاییدلم شده خداییبا این عشق بلاییقدم قدم میرم تا که ببینمدو گنبد طلاییدعام شده اجابت شدم دوباره دعوتبه امید شفاعت دارم میرم زیارتتو این مسیر دارم میگم با دل شیداابد والله ما ننسی حسینایه سال چشم انتظارمروزا رو میشمارممیخوام سر روی شش گوشه بذارمیه ساله بیقرارمگره خورده به کارمبه عشق بوی کربلا سرم رورو تربتت میذارمبازم جاده به جاده میام با خانوادهحسین اجازه داده بیام حرم پیادهدعا کنم برا ظهور آقاابد والله ما ننسی حسیناخوشم ...
9 views 5 likes