by on January 8, 2020
عاشقت هستم ، نگو این را نمی دانی دگر در دلم از عشق تو غوغاست، می دانی دگر در سرم پیچیده شور عاشقی و اشتیاق می کنم ابراز آن را ، نیست پنهانی دگر می نویسم یک غزل هرشب بدانی عاشقم دفتر شعر مرا اما نمی خوانی دگر با همه دلبستگی ها می گذاری می روی در کنارم لحظه ای هرگز نمی مانی دگر درد من افزون شد از وقتی کنارم نیستی زخم ناسور دلم را باش درمانی دگر خوب می دانم نمی خواهی دگر عشق مرا قصه ی این عشق ما را نیست پایانی دگر گرچه از داغ جدایی خرمن جانم بسوخت عاشقت هستم ... نگو این را نم...
2 views 3 likes
by on December 23, 2019
پر دلشوره شدم پر تشویش همه تنم آتیشه انگار عاشق شدم عاشق تن من زلزله بارون من عاشق چیشده ک شدم گنگ و پریشون انگار عاشق شدم عاشق ی چیزه تازه مهمون میگرده تو حسم ک مثه حس بلوغه چجوری بگم چیه اون نکنه وسوسه باشه شده با سادگی ماخون مثه سرخ سیب حوا شدم از وسوسش پشیمون تب تند تنم ی تابستون تو چشام اینو بخون " انگار عاشق شدم عاشق " نکنه ی روزی پنهون توی جلدم اومده روح شیطونی شیطون انگار عاشق شدم عاشق
4 views 2 likes
by on December 14, 2019
ســــلام عزیزم؛بایدباورکنی هـــرشَــــب... به یادافشان موهایت شعر آبشار می خوانم... مبادا... چروک بـَردارد خیالم... نکــُـــند... موج ِ فرامووشی.. طوفان به پا کند ! امروز... بیرون از نگاهـَـت... یک تار ِ مویت را خواستند... ندادم... برای اینکه عشق والاترین عاطفۀ انسانی است و مدام درزندگیِ ما موج میــــزند
6 views 3 likes