by on July 7, 2020
با نمک بودن با بی شعور بودن فرق داره! رُک بودن با بی ادب بودن فرق داره ! افرق داره و تمام مشکلات ما به خاطر عدم رعایت حریمها وعبور ازین مرزهاست] جتماعی بودن با لَشو چَتر بودن فرق داره! زرنگ بودن با مارمولک بودن فرق داره! فرق داره و تمام مشکلات ما به خاطر عدم رعایت حریمها وعبور ازین مرزهاست] ...
6 views 1 like