by on December 15, 2019
سلام ســـهمِ باد و باراننـــد؛ برگ و شاخه‌های خشک آبرویِ پاییزند؛ این انارهای سرخ... میـــدونیـــد؛زمین سمفونی برگ‌هاست نم می‌زند باران بدجور بوی غربت می‌دهد این هوا نبش قبر خاطرات مرده است انگار فصل تنهایی‌ست وای خدایـــاآخرین روزهایِ پـــاییز است، پاییز است حالا
4 views 3 likes