by on January 23, 2020
همیشه فکر می کردم دلبـــــربودن فقط مخصوص خانم هاست... مو‌ شانه کردن، مو بافتن، سر روی شانه گذاشتن، برای چشم و ابرویش شعر گفتن، و تمام این حرف ها... یعنی همیشه باید زنی باشد برای دلبری و مردی که تمام نازواداهایش را خریدار باشد. همیشه اینطور فکر می کردم تا اینکه تو را دیدم، تو آمدی و تمام معادلاتم را به هم زدی... یکدفعه دلم خواست شب ها دست بکشم توی موهایت تا خوابت ببرد ...صبح ها خودم موهایت را شانه کنم، برای دلتنگی هایت ؛بغـــل وآغوش شوم، مست و دیوانــۀی خنده هایت باشم و از قشنگی چشمهای...
5 views 2 likes
by on January 19, 2020
تقدیم به آقایون محترم و داداشای گرامی ... مرد یعنی یار هستی در وجود مرد یعنی یک فرشته در سجود مرد یعنی یک بغل آسودگی مرد یعنی پاکی از آلودگی مرد یعنی هدیه ی زن از خدا مرد یعنی همدم و یک هم صدا مرد یعنی عشق و هستی، زندگی مرد یعنی یک جهان پایندگی مرد یعنی اردیبهشت، فصل بهار مرد یعنی زندگی در لاله زار مرد یعنی عاشقی، دلدادگی مرد یعنی ایمان وراستی و سادگی مرد یعنی عاطفه، مهر و وفا مرد یعنی معدن نور صِدق و هم،صفا
3 views 3 likes