by on December 17, 2019
هرکه در آتش عشقش نبود طاقت سوز...گو به نزدیک نرو که آفت پروانه پَر است... وقتی که دلم "یک غزل کوتاه" است،،،با چشم تو و اشک خودم همراه است مجموعه ی این غزل پر از دلتنگی ست،،، از تاب و تبش فقط خدا آگاه است
12 views 6 likes