by on January 22, 2020
هر کسی عشق را با زبان خود بیان میکند... همۀکائنـــات،به تسبیحِ یارند؛ ابروبــادومَه وخورشــیــدوفلک.... وایخدایایهگوشۀکمترینشرامیگم؛ دارکوب،میکوبد نقاش ، بهزیبـــائیوذوق،میکِشد بلبلان واندلیبــان و قناری ها، میخوانند قُلدُران و یکتاتوران ، میکُشـــنــد همۀ جانوران بنحوی وآهوان ، می دوَد شـــاعران ونویسنده ، مینویسد و اما خومدِ خداونـــد که جانِ عشق است،باهمۀقدرت بیکرانش ؛ میبخشد..
2 views 3 likes