by on November 12, 2019
ســــلام؛؛؛عزیزم،کـــــاش؛توجه کنی به اینکه؛ غم پاییز را وقتی دیدم که درختی لانه ی پرنده ای را، میان آغوشش گرفته بود و از غم کوچ پرندگان برگ برگ می گریست!!! ، چه قدر حال این درخت، شبیه رفتن معشوقی برای عاشقی هست... وایکاش هنوزهَم، دلی برایم مانده بود تا از فراقت،دوباره عاشق تو باشم کاش دلم را وقت رفتن پس داده بودی!
9 views 3 likes