by on November 12, 2019
ســــلام؛؛؛عزیزم،کـــــاش؛توجه کنی به اینکه؛ غم پاییز را وقتی دیدم که درختی لانه ی پرنده ای را، میان آغوشش گرفته بود و از غم کوچ پرندگان برگ برگ می گریست!!! ، چه قدر حال این درخت، شبیه رفتن معشوقی برای عاشقی هست... وایکاش هنوزهَم، دلی برایم مانده بود تا از فراقت،دوباره عاشق تو باشم کاش دلم را وقت رفتن پس داده بودی!
11 views 3 likes