by on November 5, 2019
ســــلام، عزیزم چشمهای «تـو» به من می بخشـــنــد؛ شــُورِ عشق و سَـــرمستیِ بهـــــاران را ... جز کُـــــــوی تو،دل را نبُـــود منــــــــــــزل دیـــــــگــر گیرم که بُود کویِ دگر، کــُـو دلِ دیگر؟
8 views 7 likes