by on September 15, 2019
ســلام؛خیلی ازپدر و مادران دلواپس آیندۀ جوانان هستند،،،این خیلی خوبه اما شاید،حتی یک بار هم اتفاق نیفتاده که باهم به کافی شاپ بروند،یا باهم درد و دل کنند و در موضوعاتمختلف به مشورت و هم اندیشی و چاره جوئی اقدام کنند،،،یا در خیابان قدم بزنند وبه استخر شنا بروند و گاهی بلند بلند بخندند...بسیاری ازجوانان  نگران فشار کاری پدران و هزینه هایِ سنگین زندگیِ خانوادگی هستند،اما خیلی از همین جووونا؛حتی یکبار هم نشده خواسته هایشان را به تعویق بیندازند تا پدران برای مدتی احساس راحتی کند...باور داریم که خیلی ...
8 views 5 likes
by on September 14, 2019
ســـلام،،، بهار و تابستون رفت،به این زودی! وای  داره میـــآد حضرت پاییز.. 🍁 🍂جان آن مهرهایِ پر خاطراتت دبستان و یاران مدرسه، بیابه خاطر آن آبان پر از شادمانیِ کودکانه و پُر از روح ایمان وعشق إذرهایِ سرد و بورانی،وبرگ ریزان طوفانی،بیا تا ببافم رج به رج خاطراتت را در گوشه ی ذهنم....بیا تا یک روز بارانی خلوت را تنهایی زیر آسمانت به سرببرمشاید هم دست در دست یار با شعرهای حافظ موسیقی خش خش برگهایت را به خاطر بسپرموقت خدا حافظی یک انار و یک برگ بدهد دستم و در گوشمزمزمه های شاعرانه بکند و من عاشق ترین ...
9 views 1 like
by on September 14, 2019
ســـلام؛عزیزانم؛غمهاتون بدور،دل پاکتون شاد وآرزومیکنم که؛غمگین نباشید،چراکه خوشبختی می تواندازدرون تلخ ترینروزهای زندگی شما،زاده شوددرتقدیرهر انسانی،معجزه ای ازطرف خداتعیین شده که قطعأدرزندگی،درزمان مناسب نمایان خواهد شد"موفقیت"بدست آوردن چیزی است که دوست داریو "خوشبختی"دوست داشتن چیزی ک بدست آورده ای،میگم؛ دلم برایِ کودکِ درونم تنگ شده...همون کودکی که بایک لواشک وتنقلات و اسباببازی ، ذوق می کرد ...یا دغدغه ی روزانه اش ،دیدن لبخند رضایت پدر و مادر خواهر برادرو معلّماش بود ...همان  کودکی که خنده ...
11 views 4 likes
by on September 2, 2019
مثل یک دریا شدم ، اما تو باران نیستیمثل خورشیدم برایت، ماه تابان نیستیروز و شب با ساز تو رقصیدم اما بی وفادر کنارم هستی اما شاد و رقصان نیستیدوست دارم مثل رودی پر تلاطم باشی وساکتی و گوشه گیری، اهل طغیان نیستیساز کوکی بودم و ساز مخالف می زدیبر دل آشفته ام گویی که سامان نیستیهمچو بیماری شدم شاید پرستارم شویمن ندانستم که خود،دردی ودرمان نیستینیمه ی پر بودم و لبریز احساسات ناب"پر" که نه،حتی برایم نصف لیوان نیستیدر نبودت چشم خود را حلقه بر در میکنمشک ندارم در نبودم زار و نالان نیستیفکر کردم بعد من ع...
8 views 7 likes
by on September 1, 2019
ســــــلام؛ خودت که میدونی من که اصرار ندارمتو خودت صاحب اختیـــاری، مختارییا بمانیا که نرویا نگهت می‌دارم...♥️
11 views 4 likes
by on August 29, 2019
سلام دمِ غروبی حس کردم دلم برای هیچ‌کس و هیچ‌چیز به جز تو تنگ نیست. دلم می‌خواست باهات حرف ‌بزنم. دلم می‌خواست بهت بگم انقدر که به تو فکر می‌کنم، به یاد خودم نیستم. بهت بگم برای چند لحظه هم که شده همه رو به جز من از دنیات بذار کنار. بهت بگم یه‌جوری بغلم کن که انگار بار بعدی برات وجود نداره. یه جوری اسمم رو صدا کن که انگار برای آخرین بار می‌تونی صدام رو بشنوی. می‌خواستم بگم هنوزم صدای نفسهات من رو به زندگی برمی‌گردونه. می‌خواستم بهت بگم، ولی نگفتم. من این روزا انقدر بی‌قرار هستم که چشمام، درونم ر...
6 views 3 likes
by on August 13, 2019
ســــلام؛کسی را اگر دوست داریم؛یک لحظه به نبودنش فکر کنیم...دلمــون اگر نریخت،دلش را نلرزانیـــم...آسمان همیشه آبی نیست...و آدم ها همیشه از سمتی که فکر می کنند محکم است می افتند...هزار سال هم که بگذرد...تلخی دهان آدم های بریده راتمام شکر های دنیا هم عوض نمی کند...کسی را اگر دوست داریم ،برایش همان باشیم که می خواهیــم باشد...و یادمون  باشد...تمام برگهای تقویم...سهم تمام آدم ها نمی شود...کسی را اگر دوست داریم...بماند... کسی را اگر دوست داریم...واقعاً دوستش بداریم و این را برایش تفهیم کنیم به هر نح...
8 views 4 likes
by on August 12, 2019
 :sparkling_heart:مـــا غُلامَت را غُلامَیـــم  یا امیرَالمؤمنین
9 views 4 likes
by on July 27, 2019
ســــلام،حتماًمیدونید که همۀ زن ها همه شعر می گویند؛برای کسانی که دوستشان دارند،گاهی با رنگِ لایتِ موهاشون و یا لاک ناخنشان...با تغییر رنگ سایۀ چشمان و رژ روی لبشان...با رنگ جوراب و دامنشان...سواد میخواهد خواندن این شعرها...البتّه که آقایان باسواد در خانواده ها کم نیستند؛مثلاً دیشب؛خانم خانما با لبخند و پیراهن گلدارش با هیچ کلامی میگفت؛لباس گلدار چین چین پوشیده امبا موهایِ خرماییِ بافته شده...آماده ام‌ برای قدم‌ زدن در خیالِت..آرام بخواب،همســـرِ من...امشب میخواهَـــم با تمامِ وجوددر رویایت پا ب...
10 views 4 likes
by on July 22, 2019
🔴 اگر نمیتوانید ماهی بخورید؛ گردو را جایگزین کنید🔺 میزان امگا3 موجود در گردو با ماهی برابری میکند(میتوان جایگزین کرد)🔺 امگا3 باعث تقویت استخوان ها و افزایش کارایی مغز میشود
7 views 5 likes
by on July 21, 2019
تو اگر ناز کنی ناز کشیدن بلدمناز از چشم پر از عشوه خریدن بلدمقفس خسته دلی های من عاشق راباز کن تا که ببینی که پریدن بلدملب تو باغ انار است به شوق آوردممیوه ی عشق ز لبخند تو چیدن بلدمخنده کن تا بشوی سوژه ی نقاشی منمن فقط شیوه ی لبخند کشیدن بلدمبگذر از پیش من ای یوسف زیبا و ببینمحو زیباییت انگشت بریدن بلدم ...هرچه خواهی اذیت کن این عاشقت راذوب در عشق توام زجر کشیدن بلدمبوسه پنهانی و جام و من و تو هیچ نترسمن شتر دیدن در خواب و گفتن که ندیدم بلدم…
5 views 2 likes
by on July 21, 2019
🔴 دوباره مورد ضرب شتم قرار گرفتن طلبه جوان🔺ساعت ۲۳ دیشب در یک بستنی فروشی ابتدای جاده خوشنام مشکین دشت کرج ۹ نفر اراذل اوباش که سه نفر از آنها دختر بودند و به گفته شاهدان حالت طبیعی نداشتندهنگام مواجه شدن با این طلبه ایشان را مورد تمسخر قرار میدهندطلبه ی جوان با بی توجهی از کنار آنها عبور میکند و با اصرار به فحاشی اراذل آن ها را نهی از منکر میکندکه منجر به درگیری آنها با طلبۀجوان میشود و به گفته ی شاهدان عینی ماجرا دختران نیز از خودرو های خود  قَمه و لوله آورده و به اراذل داده اند تا اورا بزنندپ...
7 views 1 like