Group Info
سید
Founder
Publish Date: December 8, 2018
Verification
Please login to verify this Groups
سید
مرزدار زنجیره ای به هم پیوسته! آیا تاکنون فکر کردیم که زنجیره های به هم پیوسته فراوانی برای سلامت ؛امنیت؛ حفظ و بقای ما شبانه روز در تلاش هستند . خانه ای که در آن زندگی می کنیم ؛محیطی که که در آ...View More
آےSムԋ£ℓسودا
شیر در بیشه گرفتار دوچشم است هنوز
صیدِ صیادکماکان به صحاری ختن است
تا سحر سوخته جان شمع شب افروز زعشق
کار پروانه در این بزم دل افروختن است
وقف عشق است به رزم از تن عشاق سری
سر جدا از تن سرباز فدای وطن است 🌹
1
1
July 13, 2019
ر- زمان
ر- زمان
Like (6)
Loading...
,  and 4 others 
بابکــــــــ
لایکی
1
1
March 18, 2019
ر- زمان
ممنون
March 18, 2019
ر- زمان
Like (6)
Loading...
,  and 4 others 
بابکــــــــ
غالی
1
1
March 18, 2019
ر- زمان
سپاس
1
1
March 18, 2019
سید
دانش نیایش! و اما چند نکته در پیش درآمد 1-بی تردید خدا باوران در هر آیینی با خدای خود به رازگویی و نیایش می پردازند. 2-در هر آیین و مذهب و مسلک خدا باوری، دو نوع نیایش وجود دارد: فردی و گروهی ...View More
سید
جانِ جانان! ای نوش کرده نیش را بی‌خویش کن باخویش را باخویش کن بی‌خویش را چیزی بده درویش را جانِ جانان! "تو" سرنوشتم را نیکو اندازه گرفته ای-مناسب قد و قامت و کِشش و کوشش من- هرآن بلا و ناگواری...View More
سید
اگر گفتی مسافر کیست در راه کسی کو شد ز اصل خویش آگاه (شیخ محمود شبستری) کیست که بر آستانت آمد و مهمانت شد وتو از او پذیرایی نکردی؟! کیست که بر درگاهت مرکب نیازخویش به امید سخاوتت بخواباند و تو ...View More
سید
کمی متفاوت! فاش می گویم و از گفته خود دلشادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم آن بزرگی که فاش و آشکار فریاد برآورد و از افشاگری خویش دلی آکنده از شادی و سرور داشت "او"بی کم و کاست و به راستی و درس...View More
سید
طفا راه را نبندید! برخی از ما "آدم"ها خواسته یا نا خواسته ،آگاهانه یا نا آگاهانه ،بی غرض و مرض و یا با غرض و مرض مسیر عبور دیگران را می بندیم .! البته برخی راه بندان رو میشود توجیه کرد و به جناب "را...View More
سید
عقل واره ها و دل پاره ها | شبکه اجتماعی فیسنگاه facenegah92.ir
Load More