عو
جانِ جانان! ای نوش کرده نیش را بی‌خویش کن باخویش را باخویش کن بی‌خویش را چیزی بده درویش را جانِ جانان! "تو" سرنوشتم را نیکو اندازه گرفته ای-مناسب قد و قامت و کِشش و کوشش من- هرآن بلا و ناگواری...View more
اگر گفتی مسافر کیست در راه کسی کو شد ز اصل خویش آگاه (شیخ محمود شبستری) کیست که بر آستانت آمد و مهمانت شد وتو از او پذیرایی نکردی؟! کیست که بر درگاهت مرکب نیازخویش به امید سخاوتت بخواباند و تو ...View more
کمی متفاوت! فاش می گویم و از گفته خود دلشادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم آن بزرگی که فاش و آشکار فریاد برآورد و از افشاگری خویش دلی آکنده از شادی و سرور داشت "او"بی کم و کاست و به راستی و درس...View more
Like (1)
Loading...
 
طفا راه را نبندید! برخی از ما "آدم"ها خواسته یا نا خواسته ،آگاهانه یا نا آگاهانه ،بی غرض و مرض و یا با غرض و مرض مسیر عبور دیگران را می بندیم .! البته برخی راه بندان رو میشود توجیه کرد و به جناب "را...View more
عقل واره ها و دل پاره ها | شبکه اجتماعی فیسنگاه facenegah92.ir
Like (6)
Loading...
,  and 4 others 
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی تا بی خبربمیرد در درد خود پرستی حافظ در یک نگاه بسیار ساده و سطحی آدمیان به دو گروه کلی تقسیم می شوند - یا به آنچه می گویند و در رفتار بروز می دهند باورقلبی دارند . حا...View more
گریز و اجتناب دنیا نه چنان است که مردم گویند دنیا همه آن است که خود می گوید ذهنم مرتب در حال زلزله و پس لرزه های ویرانگراست.کی آن فرمان "کُن و یَکون" برسد،نمی دانم!منزل گزینی و اقامت در گسل ها وخط...View more
Load More