ترکهای دل

 Public Group - social - 14 Members
Group Info
Meygol
Founder

روزها ترکهای دلم را میشمارم و شبها برایشان لالایی می خوانم که شاید فردا که افتاب روز دیگر سرزد، از سوز سرمای تنهایی عمیقتر نشوند......

...More
Meygol
تنهایی‌ام را به کافه می‌برم می‌نشینم پشت میز همیشگی کافه‌چی می‌پرسد: چه می‌خوری؟ می‌گویم: همان غصه‌ی همیشگی......View more
علی
لایک
1
1
February 9, 2019
Meygol
ممنون
February 9, 2019
ali asghar1351
لایک
1
1
February 9, 2019
Meygol
تشکر
February 11, 2019
FARSHID
2
2
February 11, 2019
Meygol
ممنون
February 15, 2019
Meygol
شب من پنجره‌ای بی فردا روز من قصه‌ی تنهایی ما مانده بر خاک و اسیر ساحل ماهی‌ام ماهی دور از دریا
Like (6)
Loading...
,  and 4 others 
علی
1
1
February 9, 2019
Meygol
متشکر
February 9, 2019
ali asghar1351
لایک
1
1
February 9, 2019
Meygol
سپاس
February 11, 2019
Meygol
وسعت درد فقط سهم من است باز هم قسمت غم‌ها شده‌ام دگر آیینه ز من با خبر است که اسیر شب یلدا شده‌ام من که بی تاب شقایق بودم همدم سردی یخ‌ها شده‌ام کاش چشمان مرا خاک کنید تا نبینم که چه تنها شده‌ا...View more
Like (7)
Loading...
,  and 5 others 
علی
1
1
February 9, 2019
Meygol
متشکرم
February 9, 2019
ali asghar1351
لایک
1
1
February 9, 2019
Meygol
مرسی
February 11, 2019
Meygol
در این دنیا که حتی ابر نمی‌گرید به حال ما همه از من گریزانند تو هم بگذر از این تنها
علی
1
1
February 9, 2019
Meygol
سپاس
February 9, 2019
ali asghar1351
لایک
1
1
February 9, 2019
Meygol
متشکر
February 11, 2019
Meygol
کاش قلبم درد تنهایی نداشت چهره‌ام هرگز پریشانی نداشت برگ‌های آخر تقویم عشق حرفی از یک روز بارانی نداشت کاش می‌شد راه سرد عشق را بی خطر پیمود و قربانی نداشت...View more
Meygol
کسی که در آغوش غم بزرگ شده تنهایی بهترین همدم اوست
علی
1
1
February 9, 2019
Meygol
ممنون
February 9, 2019
Meygol
زندگی چون قفس است قفسی تنگ پر از تنهایی و چه خوب است دم غفلت آن زندان‌بان و سپس بال و پر عشق گشودن بعد از آن هم پرواز...View more
علی
1
1
February 9, 2019
Meygol
تشکر
February 9, 2019
Meygol
نه! هرگز شب را باور نکردم چرا که در فراسوهای دهلیزش به امید دریچه ای دل بسته بودم. #احمد_شاملو
FARSHID
1
1
February 2, 2019
Meygol
ممنون
February 2, 2019
قاسم خزایی
لاییییییییییییییییک
1
1
February 2, 2019
Meygol
تشکر
February 2, 2019
Meygol
همه آدمها ظرفیت بزرگ شدن را ندارند اگر بزرگشان کنیم گم میشوند و دیگر نه شمارا میبینند و نه خودشان را بیاییم به اندازه آدم ها دست نزنیم......View more
Like (15)
Loading...
Love (1)
Loading...
,  and 14 others 
قاسم خزایی
لاییییییییییییییییک
1
1
February 2, 2019
Meygol
تشکر
1
1
February 2, 2019
FARSHID
1
1
February 2, 2019
Meygol
سپاس
February 2, 2019
Meygol
Like (12)
Loading...
Love (1)
Loading...
,  and 11 others 
قاسم خزایی
لایییییییییییییک
1
1
February 2, 2019
Meygol
سپاس
1
1
February 2, 2019
FARSHID
2
2
February 2, 2019
Meygol
تشکر
February 2, 2019
Load More