Group Info
مهربان
Founder
Publish Date: January 5, 2019

روزها ترکهای دلم را میشمارم و شبها برایشان لالایی می خوانم که شاید فردا که افتاب روز دیگر سرزد، از سوز سرمای تنهایی عمیقتر نشوند......

Verification
Please login to verify this Group
ر- زمان
Like (5)
Loading...
5
ر- زمان
Like (6)
Loading...
6
بابکــــــــ
لایک
1
1
March 18, 2019
ر- زمان
سپاس
March 18, 2019
ر- زمان
Like (7)
Loading...
7
بابکــــــــ
لایک
1
1
March 18, 2019
ر- زمان
سپاس
March 18, 2019
مهربان
تنهایی‌ام را به کافه می‌برم می‌نشینم پشت میز همیشگی کافه‌چی می‌پرسد: چه می‌خوری؟ می‌گویم: همان غصه‌ی همیشگی...
Like (12)
Loading...
13
مهربان
ممنون
February 9, 2019
ali asghar1351
لایک
1
1
February 9, 2019
مهربان
تشکر
February 11, 2019
FARSHID
2
2
February 11, 2019
مهربان
ممنون
February 15, 2019
مهربان
شب من پنجره‌ای بی فردا روز من قصه‌ی تنهایی ما مانده بر خاک و اسیر ساحل ماهی‌ام ماهی دور از دریا
Like (6)
Loading...
7
علی
1
1
February 9, 2019
مهربان
متشکر
February 9, 2019
ali asghar1351
لایک
1
1
February 9, 2019
مهربان
سپاس
February 11, 2019
مهربان
وسعت درد فقط سهم من است باز هم قسمت غم‌ها شده‌ام دگر آیینه ز من با خبر است که اسیر شب یلدا شده‌ام من که بی تاب شقایق بودم همدم سردی یخ‌ها شده‌ام کاش چشمان مرا خاک کنید تا نبینم که چه تنها شده‌ا...View More
Like (7)
Loading...
8
علی
1
1
February 9, 2019
مهربان
متشکرم
February 9, 2019
ali asghar1351
لایک
1
1
February 9, 2019
مهربان
مرسی
February 11, 2019
مهربان
در این دنیا که حتی ابر نمی‌گرید به حال ما همه از من گریزانند تو هم بگذر از این تنها
Like (9)
Loading...
10
علی
1
1
February 9, 2019
مهربان
سپاس
February 9, 2019
ali asghar1351
لایک
1
1
February 9, 2019
مهربان
متشکر
February 11, 2019
مهربان
کاش قلبم درد تنهایی نداشت چهره‌ام هرگز پریشانی نداشت برگ‌های آخر تقویم عشق حرفی از یک روز بارانی نداشت کاش می‌شد راه سرد عشق را بی خطر پیمود و قربانی نداشت
Like (4)
Loading...
5
مهربان
کسی که در آغوش غم بزرگ شده تنهایی بهترین همدم اوست
Like (4)
Loading...
5
علی
1
1
February 9, 2019
مهربان
ممنون
February 9, 2019
مهربان
زندگی چون قفس است قفسی تنگ پر از تنهایی و چه خوب است دم غفلت آن زندان‌بان و سپس بال و پر عشق گشودن بعد از آن هم پرواز
Like (4)
Loading...
5
علی
1
1
February 9, 2019
مهربان
تشکر
February 9, 2019
Load More