Group Info
Meygol
Founder
Publish Date: January 5, 2019

روزها ترکهای دلم را میشمارم و شبها برایشان لالایی می خوانم که شاید فردا که افتاب روز دیگر سرزد، از سوز سرمای تنهایی عمیقتر نشوند......

...More
Verification
Please login to verify this Group
ر- زمان
ر- زمان
ر- زمان
Meygol
تنهایی‌ام را به کافه می‌برم
می‌نشینم پشت میز همیشگی
کافه‌چی می‌پرسد:
چه می‌خوری؟
می‌گویم:
همان غصه‌ی همیشگی......View More
علی
لایک
1
1
February 9, 2019
Meygol
ممنون
February 9, 2019
ali asghar1351
لایک
1
1
February 9, 2019
Meygol
تشکر
February 11, 2019
FARSHID
2
2
February 11, 2019
Meygol
ممنون
February 15, 2019
Meygol
شب من پنجره‌ای بی فردا
روز من قصه‌ی تنهایی ما
مانده بر خاک و اسیر ساحل
ماهی‌ام ماهی دور از دریا
علی
1
1
February 9, 2019
Meygol
متشکر
February 9, 2019
ali asghar1351
لایک
1
1
February 9, 2019
Meygol
سپاس
February 11, 2019
Meygol
وسعت درد فقط سهم من است
باز هم قسمت غم‌ها شده‌ام
دگر آیینه ز من با خبر است
که اسیر شب یلدا شده‌ام
من که بی تاب شقایق بودم
همدم سردی یخ‌ها شده‌ام
کاش چشمان مرا خاک کنید
تا نبینم که چه تنها شده‌ام...View More
علی
1
1
February 9, 2019
Meygol
متشکرم
February 9, 2019
ali asghar1351
لایک
1
1
February 9, 2019
Meygol
مرسی
February 11, 2019
Meygol
در این دنیا که حتی ابر نمی‌گرید به حال ما
همه از من گریزانند تو هم بگذر از این تنها
علی
1
1
February 9, 2019
Meygol
سپاس
February 9, 2019
ali asghar1351
لایک
1
1
February 9, 2019
Meygol
متشکر
February 11, 2019
Meygol
کاش قلبم درد تنهایی نداشت
چهره‌ام هرگز پریشانی نداشت
برگ‌های آخر تقویم عشق
حرفی از یک روز بارانی نداشت
کاش می‌شد راه سرد عشق را
بی خطر پیمود و قربانی نداشت...View More
Meygol
کسی که
در آغوش غم بزرگ شده
تنهایی بهترین همدم اوست
علی
1
1
February 9, 2019
Meygol
ممنون
February 9, 2019
Meygol
زندگی چون قفس است
قفسی تنگ پر از تنهایی
و چه خوب است دم غفلت آن زندان‌بان
و سپس بال و پر عشق گشودن
بعد از آن هم پرواز...View More
علی
1
1
February 9, 2019
Meygol
تشکر
February 9, 2019
View More