دانستنیهای پزشکی
دانستنیهای پزشکی
Like (1)
Loading...
1
مرتضی جهانگیر
Like (8)
Loading...
8
مرتضی جهانگیر
Like (4)
Loading...
Love (1)
Loading...
5
مرتضی جهانگیر
بیماری که بدون بروز عوارض پیشروی میکنه تا جائیکه نیاز به پیوند کبد باشه که بیمار متوجه بیماریش میشه
_
1
1
May 18, 2019
مرتضی جهانگیر
البته با انجام آزمایشات بطور مرتب میشه هر بیماری را در اوایل ابتلا شناسایی و درمان کرد
1
1
May 19, 2019
مرتضی جهانگیر
Like (5)
Loading...
Love (1)
Loading...
7
مرتضی جهانگیر
هپاتیت نوع A را ممکنه هر همه آدمها بارها و بارها توی زندگی مبتلا بشن و بدون اینکه متوجه بشن خوب بشن///
1
1
May 18, 2019
مرتضی جهانگیر
بیائیم دانسته های سلامتی را در این گروه به اشتراک بگذاریم
مرتضی جهانگیر
Like (3)
Loading...
3
مرتضی جهانگیر
ویروس هپاتیت این شکلیه///
1
1
May 27, 2019
مرتضی جهانگیر
Like (4)
Loading...
Love (1)
Loading...
5
مرتضی جهانگیر
Like (4)
Loading...
4
......
لایک
1
1
May 25, 2019
آیســل
Load More