مرتضی صائمی

Male. Lives in تهران,  تهران,  ایران. Born on April 1, 1984
حرف دل: مرتضی صائمی - آخرین بروز رسانی: January 17, 2019
ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ، ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ هم ﻫﺴﺖ. ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﺭﺣﻢ ﻛﻨﻴﺪ، ﺗﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺣﻢ ﻛﻨﺪ
About Me
شراب تلخ نمینوشم ولی مستانه میگردم لباس کهنه میپوشم ولی مردانه میگردم...View more
مرتضی صائمی
هدف اینه که جوری زندگی کنین که، پنج سال دیگه با افسوس، به پنج سالِ گذشته‌یِ زندگی‌تون نگاه نکنین ...
حمید رزمجو
عالي بود لايك
1
1
February 16, 2019
مرتضی صائمی
اگر خود را تغییر دهی، تغییر جهان را آغاز کرده ای. با تغییر تو، بخشی از جهان تغییر کرده است. " اُشو "
مرتضی صائمی
از هر چیزی که احساس میکنی انرژی منفی داره فاصله بگیر لازم نیس به کسی درباره اش توضیح بدی چون زندگی خودته....
مرتضی صائمی
هميشه فردایی نيست تا زندگی فرصت ديگری برای جبران اين غفلت‌ها به ما دهد کسانی را که دوست داری هميشه کنار خود داشته باش و بگو چقدر به آن‌ها علاقه و نياز داری مراقبشان باش...View more
مرتضی صائمی
به سن معتقد نباشید به انرژی معتقد باشید نگذارید سن به شما دیکته کند اینکه چه کاری را بکنید و چه کاری را نکنید ... در هر سني عاشقانه و پر انرژي باشید...View more
Be the first person to like this
مرتضی صائمی
زندگی؛ هیچگاه به بن بست نمی رسد. کافیست چشم باز کنیم و راه های گشودهء بیشماری را فراروی خود ببینیم. خدا که باشد... هر معجزه ای ممکن می گردد....View more
Be the first person to like this
مرتضی صائمی
در شادی علت باشیم نه شریک... و در غم شریک باشیم نه علت!
Be the first person to like this
مرتضی صائمی
ﺷﺶ ﺁیین ﺯﻧﺪﮔﯽ : ﻗﺒﻞﺍﺯ ﺩﻋﺎ ﺍﯾﻤﺎﻥﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺵ ﻗﺒﻞﺍﺯ ﺻﺤﺒﺖﮐﺮﺩﻥ ﮔﻮﺵ ﮐﻦ ﻗﺒﻞﺍﺯ ﺧﺮﺝ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭ ﻗﺒﻞﺍزﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﻗﺒﻞﺍﺯﺗﺴﻠﯿﻢﺷﺪﻥﺗﻼﺵ ﮐﻦ ﻭﻗﺒﻞﺍﺯﻣُﺮﺩﻥﺯﻧﺪﮔﯽﮐن...View more
Be the first person to like this
مرتضی صائمی
🌼در این عصر زمستان دعا میکنم ❤️فرشته های خداوند بیایند 🌼وبر آرزوهاتون آمین بگویند🙏 ❤️دلواپسی درخیالتون نماند 🌼وآرام باشید‌...😊 ❤️عصرتون قشنگ☕️💗😍...View more
Be the first person to like this
مرتضی صائمی
ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ ﺑﺮﻛﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﻴﺒﺨﺸﺪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﻢ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ! ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻫﺪ. ﺷﺎﺩ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻰ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻰ ﻧﺼﻴﺒﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻣﻨﻔﻰ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻰ ﺁ...View more
Like (1)
Loading...
 
حافظ
عالی بود
February 16, 2019
Load More