آےSムԋ£ℓسودا
March 15, 2019
5 views 4 plays
Download

Description

آےSムԋ£ℓسودا
شکسته جلوه گل از رخت نازنین نگارا
دگر به دامن گل حاجتی نمانده ما را...
شور عشق تو خیزد ز جانم ای بهار نازنیم...
صبح سیمینم ڪجایی...ای نگار مه جبینم...
مست و دلدارم زار و بیمارم از غم دوری مه نگارم...
تا کی از بیشت ای گل رعنا اشک خون از دو دیده ببارم...
به چشم ژاله گونت برده ای دل مرا بیش...
بدست خود که آتش...View More
2
2
March 15, 2019
حمید رزمجو
عالي بود لايك
1
1
March 15, 2019
آےSムԋ£ℓسودا
سپاس از حضور همیشه سبز شما...
March 15, 2019