حافظ
May 23, 2019
15 views 16 plays
Download
حمید رزمجو
عالي بود لايك
1
1
May 23, 2019
حافظ
نوش احساس ناب وزلالتان باد حمید خان
May 23, 2019
حمید رزمجو
سلام و درود بر شما دادش حافظ عزيز... ادينه تون بخير و شادي... خوش اومدي بزرگوار
2
2
May 24, 2019
حافظ
درودها نثارتان باد حمید خان از لطفت سپاسگزارم بی پایان بزرگوارم
May 24, 2019
آےSムԋ£ℓسودا
سپاس...
2
2
May 24, 2019
حافظ
گوارای وجود سر شار از مهرتان مهربانو ساحل
1
1
May 24, 2019
ĦѦღi∂ɛн
لایک
1
1
May 24, 2019
حافظ
هزاران لایک تقدیم به گل وجودت مهربانو حمیده
May 24, 2019