آےSムԋ£ℓسودا
December 2, 2019
15 views 6 plays
Download

Description

Like (6)
Loading...
Sad (2)
Loading...
Love (1)
Loading...
9
آےSムԋ£ℓسودا
ای ساکن جان من آخر به کجا رفتی در خانه نهان گشتی یا سوی هوا رفتی چون عهد دلم دیدی از عهد بگردیدی چون مرغ بپریدی ای دوست چرا رفتی در روح نظر کردی چون روح سفر کردی... View more
3
1
1
1
December 2, 2019
shabnam
1
1
December 4, 2019
حمید رزمجو
تسليت... واقعا ناراحت شدم... روحشان شاد
December 12, 2019 Edited
حمید رزمجو
تسليت از صميم قلب
December 12, 2019