حامد
February 14, 2020
1 view 16 plays
Download
حامد
مادرای معنی ایثار تو گل باغ خدایی
توی روزگار غربت با غم دل آشنایی
مینویسم ازسرخط مادر ای معنی بودن
مینویسم تا همیشه توئی لایق ستودن
2
2
February 14, 2020
مهسا
👌
February 14, 2020
♥لیــــلا♥
👌
February 14, 2020