آےSムԋ£ℓسودا
May 23, 2020
6 views 6 plays
Download

Description

آےSムԋ£ℓسودا
زهی در کوی عشقت مسکن دل

چه می‌خواهی ازین خون خوردن دل

چکیده خون دل بر دامن جان

گرفته جان پرخون دامن دل

از آن روزی که دل دیوانهٔ توست

به صد جان من شدم در شیون دل

منادی می‌کنند در شهر امروز

که خون عاشقان در گردن دل

چو رسوا کرد ما را درد عشقت

همی کوشم به رسوا کردن دل

چو عشقت آتشی در جان من زد

برآمد دود عشق از روز...View More
2
2
May 23, 2020
javad(یاس کبود)
چوخ گوزل ... احسنت .. حالی کردم
May 23, 2020