آےSムԋ£ℓسودا
June 27, 2020
5 views 4 plays
Download

Description

آےSムԋ£ℓسودا
مرا دیوانه میخواهی ز خود بیگانه میخواهی
مرا دلباخته چون مجنون ز من افسانه میخواهی
شدم بیگانه با هستی زخود بیخود تر از مستی
نگاهم کن نگاهم کن شدم هر آنچه میخواستی
سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پا بر جاست
سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماست

بکش دل را شهامت کن مرا از غصه راحت کن
شدم انگشت نمای خلق مرا ...View More
June 27, 2020 Edited
حمید رزمجو
بسيار بسيار عالي
1
1
June 27, 2020
آےSムԋ£ℓسودا
سپاسگزار حضورتون...
June 29, 2020