مینو
on December 25, 2018
74 views
طریقه ی قرار دادن حرف دل
مطابق تصویر ۱ از داخل پروفایل خود می توانید گزینه افزودن حرف دل را انتخاب کنید سپس تصویر شماره ۲ را مشاهده خواهید کرد که می توانید در کادری که مشاهده می کنید متن مورد نظر خود را نوشته سپس گزینه ی ذخیره کردن را کلیک نمایید تا متن به عنوان حرف دل شما ذخیره گردد.
سپس اگر مایل باشید حرف دل خود را که ذخیره کرده اید را حذف یا به روز رسانی کنید و متن جدیدی قرار دهید از طریق تصویر شماره ۳ اقدام نمایید.
Dimension: 1080 x 435
File Size: 103.61 Kb
💎پروانه💎
مرسی خواهری
1
1
December 25, 2018
💎پروانه💎
💎پروانه💎 replied - 2 replies
💎پروانه💎
ازهمون روزی که عضوشدم برامن کارندادمتاسفانه
1
1
January 7, 2019
مینو
مینو replied - 1 reply