مینو
on June 23, 2020
10 views
به روزرسانی استوری
مطابق شکل می توانید از بک گراندهای جدیدی که اضافه شده برای استوری خود استفاده نمایید و همچنین می توانید یک تصویر از گالری گوشی یا سیستم خود انتخاب کرده و متن خود را روی آن نوشته و در استوری قرار دهید.
👈 زمان نمایش استوری به ۲۰ ثانیه افزایش پیدا کرده است👉
Dimension: 675 x 406
File Size: 53.37 Kb
𝓝𝓘𝓜𝓐
بسیارعالی بود
2
1
1
June 24, 2020
abdolla abdollay
تشکر
1
1
June 24, 2020
حمید رزمجو
واقعا عالي... ممنونم تشكر
1
1
June 25, 2020