Recently Taken
لیلا
December 7, 2018
293 views 13 plays

بیاین توچالش تکنولوژی شرکت کنیم ببینیم خفن مون کیه؟؟

1
دامنه ی ___ نیز برای کشور ایران در نظر گرفته شده و سایت هایی که مرتبط با ایران هستند می توانند از این دامنه استفاده کنند!
2
تراشه "آرایه منطقی برنامه پذیر میدانی" که سخت افزاری با قابلیت برنامه ریزی و پیکربندی مجدد است چه نام دارد؟
3
اولین گوشی ک سنسور عنبیه چشم داشت کدام بود ؟
4
بزرگترین تجهیزات شبکه کامپیوتر مطعلق به کدام یک از گزینه های زیر است؟
5
نام اندروید 8 !!؟؟